Louveteaux

Louveteaux 8-11 ans
Wëllefcher (8-11 Joer)
louveteaux_colAdresse courrier:
FNEL- Louveteaux
BP 2676
L-1026 Luxembourg 
 
Equipe

Commissaire aux louveteaux:         Luc LAUX

Commissaire aux louveteaux adj.:  Laure ELSEN


 
Gesetz
  • E Wëllefche lauschtert op deen ale Wollef.
  • E Wëllefche mécht d'Aën op a spëtzt d'Oueren.
  • E Wëllefchen as propper a seet d'Wourecht.
  • E Wëllefchen as e gudde Komerod.
  • E Wëllefchen hëlleft wéi a wou hie kann.
 
Djungelgeschicht

Hei ges du méi gewuer iwer d'Dschungelgeschicht an virun allem iwer dem Mogli seng Abenteuer. Et geet domat un, wou den Mogli bei d'Wollefs-Famill an d'Höhl kënnt, fir virum Shere-Khan dem Tiger a Secherheet ze sin...

  • Dem Mogli seng Bridder : Den Mogli get am Rudel vun den Sioni-Wëllef opgeholl
  • Roud Blumm : Den Mogli geet erem zreck bei d'Menschen
  • Tiger, Tiger! : Den Mogli kënnt mam Shere-Khan sengem Pelz op de Rootsfielsen
  • D'Geschichten vum Mogli : Déi 10 Geschichten iwert de Mogli an der Zesummefaassung
  • Dschungelnimm : D'Nimm vun de Leit, Déieren a Plazen aus der Dschungelgeschicht
 
Badger
velofuererVelofuerer
sportlerSportler
schwemmerSchwemmer
spillerSpiller
reporter
Reporter
observateur-exploreteurObservateur - Explorateur
handkesselchenHandkesselechen
eischt-hellefEischt Hëllef
kachKach
guideGuide
naturfrennNaturfrënn
sammlerSammler
artisteArtiste
knechlerKnechler