Programme 1er trimestre louvetaux

Post date: 13.09.2017 18:12:16

23.09.17 : Veillée

30.09.17 : Kennenleieren, Reegelen

07.10.17.- 08.10.17 : Montée Huelmes

14.10.17 : Versammlung Dschungelgeschicht

21.10.17: Halloweenversammlung

11.11.17: Karnavalsversammlung& Kachen/Badge (11:11)

18.11.17: Versammlung (Spillversammlung)

25.11.17: Schlittschung fueren

02.12.17: Prouw Scoutsfête

09.12.17: Kleeschen an Prouw Scoutsfête