Programme trimestriel beavers/louveteaux 2015-2016: 2e trimestre

Post date: 15.01.2016 10:52:55

09/01: Réunion- Prouwen fir d’Fête

16/01: Réunion- Prouwen fir d’Fête

23/01: Soirée CBDM

30/01: Réunion

06/02: Vacances

13/02: Vacances

20/02: Réunion-Badger Versammlung

27/02: Réunion-Natur Versammlung

05/03: Réunion -Formation

12/03: Réunion-Bastelen

19-20/03: Ouschtercamp – Formation Melinda (Feiler, Spillplatzerallye)