Explo 2017 6/7.5.2017

Post date: 05.04.2017 17:00:03

Wei dir vielleicht wesst ass all Joer den Scoutsexplo den vun der FNEL organiseiert gett. Dest Joer ass den 6-7 Mai 2017. Hei waerten all Scoutsgruppen aus dem Land deelhuelen an zesummen zwee flotter Deeg mat Aktiviteiten dobaussen verbrengen.

Mellt ierch ongebengt esou schnell wei meiglech un well mir gleich der FNEL bescheed mussen soen weivill Leit matkommen.