Séance d'inscriptions

Dei Leit dei net konnten hier Kanner achreiwen leschten Samchdeg fier d'Scoutsjoer 2017/2018 kënnen daat nach haut maachen ab 14:00 am Home.

Mir bieden Iech Folgendes ze beuechten:

- D'Inscriptioun ass nemme valabel iwert desen Aschreiwungswee. Falls dir verhennert sidd, dann confirméiert w.e.g. per e-mail (info@cbdm.lu) ob ärt d’Kand dest Joer 2017-2018 un den Aktivitéiten deel hellt.

- Beaver an d'Wellef musse vun engem Elterendeel begleed sin

- All Beaver, Wëllefchen a Scout dee schon am groupe CBDM ass, muss sech och präsentéiren fir sech fir d’Joer 2017-2018 anzeschreiwen a seng Donnée'en ze iwerpréifen.

Merci fir ärt d’Versteestemech. Mir fréen eis iech all erem ze gesinn,