CBDM Calenner Abonnement

Fier den CBDMs Calenner emmer greffbereet ze hun an secher ze sin keng Activiteit ze verpassen an emmer die leschten Detailer ze hun, proposeieren mier Iech d’CBDMs Calenner och elo als abonnement fier aeren Smartphone oder PC.

Fier iech ze ‚abonneieren‘ braucht Der um Iphone nemmen op den entsprechenden Link an hei ennendrenner vun aerem Smartphone aus ze clicken, d’Abonnement ze confirmeieren an schons hudd der d’CBDMs Activiteiten als separaten Calenner (separat Faarf!) an aerem Iphone.

Um Android musst Der Iech um PC eemol an aereng gmail Calenner anloggen an den CBDM calenner dobaifuegen, hei d’Instructiounen.

Wellefcher: https://calendar.google.com/calendar/ical/cbdm.lu_lr24uh63raggocrigaua732rq0%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Scouts: https://calendar.google.com/calendar/ical/cbdm.lu_l2b74jhn5b4i4jjj7a9v5remlg%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Explorers: https://calendar.google.com/calendar/ical/cbdm.lu_s5esbrdj86ruqu2i34kc41g3ao%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Dier Kennt den Calenner och an aerem Browser um PC/MAC jidderzait consulteieren mat den folgenden Liens (dier kennt den Lien Bookmarken):

Wellefcher: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=cbdm.lu_lr24uh63raggocrigaua732rq0%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Luxembourg

Scouts: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=cbdm.lu_l2b74jhn5b4i4jjj7a9v5remlg%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Luxembourg

Explorers: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=cbdm.lu_s5esbrdj86ruqu2i34kc41g3ao%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Luxembourg

D’Calenneren sin emmer up-to-date mat deenen leschten Activiteiten an Informatiounen (an der Descriptioun vun der Activitéit).