Montée 2019

Post date: 13.10.2018 16:51:36

Léif Beaver, Wëllef, Scouten an Explorer

Heimat inviteieren mer ierch den 20. Oktober mat an den Home vun den Loutres op eis alljähreg Montée ze goen.

Départ: 20/10/2018 um 10:00 Auer ob der Miersch Gare

Retour: 21/10/2018 um 14:00 Auer beim Home vun den Loutres

(20, Haardterwee, L-7534 Mersch)

Umellung bis den 14. Oktober !!

Wat muss ech matbrengen ?

-dem Wierder ungepassten Kleeder

-Biergschong

-Messer an Täscheluucht

-20€

-Gamelle an Besteck

-Carrymat an Schloofsaack

Brengt dess Suche wann ech gelifft mat op den Départ

_____________________________________________________________

Autorisation Parentale

Ech ................................……… erlaaben mengem

Kand…………………....................................... un der Montée, vum

20/10/2018 bis 21/10/2018

deelzehuelen an ech brengen 20€ mat ob den Départ

Datum: ......./......./2018

Ennerschreft: ................................................